Terms and Conditions

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s'informa dels següents aspectes legals del lloc web:

    1. Objecte i àmbit d’aplicació

Les presents Condicions Generals d'utilització i contractació, tenen com a objecte regular la posada a disposició de la informació subministrada en el website, així com la relació jurídica que emana dels processos de contractació realitzats entre els usuaris i el titular del lloc web.

    2. Condició d’usuari i acceptació

La contractació de qualsevol producte i / o servei confereix la condició de "Client" i ha de conèixer i acceptar les condicions generals de la contractació incloses en el present text, així com en el seu cas, les condicions particulars que regeixin l'adquisició.

Només les persones majors de 18 anys estan autoritzades a fer ús dels serveis de comerç electrònic a través del lloc web.

Mitjançant l'acceptació de les Condicions Generals d'ús i contractació el Client declara:

1r. Que és una persona major d'edat i amb capacitat per contractar.

2n. Que resideix a Espanya o en lloc on regeix la legislació espanyola.

3r. Que ha llegit i accepta les presents Condicions Generals.

TANATORI DE MASCOTES posa a disposició dels Usuaris i Clients l'adreça de correu electrònic  info@tanatoridemascotes.com per tal de consultar qualsevol dubte sobre les Condicions Generals.

    3. Modificacions de l’avís legal y condicions generals 

TANATORI DE MASCOTES podrà modificar les Condicions Generals sense previ avís, per la qual cosa és aconsellable que aquestes siguin llegides en cada visita al website. Aquestes modificacions són d'aplicació a partir de la publicació en el lloc web i no podran aplicar-se als contractes conclosos anteriorment. En qualsevol cas, figurarà la data de revisió de les condicions generals. Cada compra es regeix per les Condicions Generals vigents en la data de la comanda. En tot cas, abans de qualsevol procés de contractació es podran consultar les Condicions Generals.

    4. Responsabilitat de TANATORI DE MASCOTES

Els productes i serveis presentats en el website són conformes a la legislació espanyola. L'accés a la pàgina web serà voluntari, i, per tant, responsabilitat de l'usuari, qui serà responsable de tot efecte directe o indirecte que per l'ús que faci del lloc web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic , tècnic i / o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre website, obligant-se l'usuari a mantenir indemne a TANATORI DE MASCOTES per qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament de tals fets.

TANATORI DE MASCOTES no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a TANATORI DE MASCOTES, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació per la botiga, ni dels retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l'accés per causes no imputables a TANATORI DE MASCOTES, degudes a l'usuari, a tercers, oa supòsits de força major. TANATORI DE MASCOTES no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan del website. En particular, TANATORI DE MASCOTES no respon en cap cas que els usuaris utilitzin el web de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

La responsabilitat civil de TANATORI DE MASCOTES pels productes subministrats queda limitada a l'import dels mateixos, l'usuari o consumidor renúncia a reclamar qualsevol responsabilitat a TANATORI DE MASCOTES per qualsevol concepte en qualsevol cas d'insatisfacció dels productes adquirits a través d'aquest website així com possibles fallades, lentitud d'accés o errors en l'accés a aquest, incloent-se pèrdues de dades, o un altre tipus d'informació que pogués existir a l'ordinador o xarxa de l'usuari que accedeixi a TANATORI DE MASCOTES.

    5. Obligacions dels clients

Amb caràcter general l'usuari s'obliga al compliment de les presents Condicions Generals, així com a complir les especials advertències o instruccions d'ús contingudes en les mateixes o en el website i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d'utilitzar el lloc web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de TANATORI DE MASCOTES, els seus proveïdors, la resta d'usuaris o en general de qualsevol tercer. Queda prohibit l'accés i ús del portal als menors d'edat sense el consentiment exprés dels seus pares, TANATORI DE MASCOTES no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l'usuari i per tant no pot constatar l'edat dels mateixos.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l'apartat anterior durant la utilització del website l'usuari s'obliga a:

a) Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre d'usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats.

b) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

c) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina de la botiga cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el website, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol de els equips, sistemes o xarxes de TANATORI DE MASCOTES, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors de TANATORI DE MASCOTES o en general de qualsevol tercer.

d) No realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial a través de la website, ja no utilitzar els continguts i la informació del mateix per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers, de no existir autorització expressa.

e) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del website o a la utilització de qualsevol dels serveis del mateix, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma

f) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de TANATORI DE MASCOTES, els seus proveïdors o tercers.

g) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina de la botiga qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a disposició de tercer.

6. Realització de la comanda

Pas 1 Accedir al website Per a realitzar una comanda es necesari conectarse al website y registrarse. Si no te un compte, l’haurà de crear de nou i validar el seu mail mitjançant un correu que rebrà.
Pas 2 Omplir la Cistella de compra

L'Usuari haurà d'afegir el producte que desitja adquirir a la cistella, segons les indicacions recollides en pantalla. Consultar estoc prèviament.

Els preus i ofertes presentats en el website són vàlids únicament i exclusivament per a comandes en línia.

Pas 3 Validar compra

Emplenant a aquests efectes els formularis de comanda subministrades (Dades identificatives de l'usuari, Dades de facturació, Tipus d'enviament, Dades de lliurament, forma de pagament i Comanda) i validar la compra.

La validació de la comanda per part del Client suposa expressament el coneixement i acceptació d'aquestes condicions generals de contractació com a part de la celebració del contracte. Excepte prova en contra, les dades registrades per TANATORI DE MASCOTES constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre TANATORI DE MASCOTES i els seus clients. TANATORI DE MASCOTES arxivarà el document electrònic en què es formalitzi el contracte i aquest serà accessible.

Un cop efectuada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin 24 hores des de l'execució de la compra, TANATORI DE MASCOTES li remetrà al Client per e-mail un comprovant de la compra. Si no està d'acord amb les dades consignades en aquesta confirmació podrà sol·licitar la modificació dels mateixos o l'anul·lació del contracte.

Paso 4 Pagament Selección del método de pago y realización del mismo mediante la pasarela que corresponda.

 

 

    6. Disponibilitat dels productes

La selecció de productes oferts a través del website, és vàlida en tant que els productes estiguin visibles en el website, amb els límits d'estoc disponibles. En tractar-se de comerç electrònic, l'estoc s'actualitza en línia, per la qual cosa podria succeir, eventualment, que durant el procés de compra s'esgoti l'estoc, no podent-se, per tant, en aquests supòsits, continuar amb la compravenda iniciada.

Els terminis es computen sobre dies laborables -de dilluns a divendres- perquè TANATORI DE MASCOTES no realitza expedicions en festius, dissabtes, ni diumenges. En el cas que existís alguna ruptura d'estoc o indisponibilitat puntual d'un article, TANATORI DE MASCOTES es posarà en contacte amb el Client per a comunicar-l'hi immediatament i donar-li un nou termini de lliurament o, si no fos possible servir-li aquest producte, procedir a la seva anul·lació.

    7. Preus

Els preus indicats en el website inclouen IVA. Durant el procés de compra apareixerà desglossat l'import corresponent a la càrrega impositiva concorde al tipus vigent a cada moment i aplicable als productes i/o serveis comercialitzats.

    8. Pagament

TANATORI DE MASCOTES proposa com a mitjà de pagament el següent lloc web (https://pps.ecopaynet.com) que permet:

Pagament per Targeta de Crèdit: Visa, Master Card i American Express han desenvolupat un sistema per realitzar de forma segura pagaments a Internet. El sistema de Comerç Electrònic Segur es basa en què l'emissor de la targeta (banc o caixa d'estalvis) identifiqui al titular de la mateixa abans d'autoritzar el pagament per Internet.

TANATORI DE MASCOTES està adherit a aquest protocol de seguretat pel que, un cop seleccionat el producte a comprar i introduït el número de la targeta, s'obre una finestra de l'emissor que li sol·licita la seva identificació, mostrant un dels següents icones:

Les dades de la seva targeta i la contrasenya queden protegits per aquest sistema de seguretat des del moment de la seva introducció. Un cop completada la identificació, l'emissor comunica a TANATORI DE MASCOTES que la compra l'està realitzant el titular de la targeta, de manera que aquest pugui completar el procés. Si la identificació no ha estat satisfactòria, l'emissor ho comunica a TANATORI DE MASCOTES perquè procedeixi en conseqüència.

Aquesta finestra està fora del control de TANATORI DE MASCOTES, i és responsabilitat de la seva Emissor qualsevol incidència que pugui sorgir amb la mateixa, havent de contactar amb aquesta entitat si es trobés davant d'aquesta situació.

TANATORI DE MASCOTES es reserva el dret a rebutjar qualsevol operació realitzada amb targeta de crèdit. En aquest cas procedirem a reintegrar l'efectiu a la targeta original. En aquests casos i si el Client està interessat en progressar en la compra dels articles demanarem una transferència bancària.

Bizum: A TANATORI DE MASCOTES també acceptem el bizum com a mètode de pagament. Vosté només haurà de fernos un Bizum mitjançant la seva app mòbil al telèfon mòbil que nosaltres li facilitem. 

En cas d'impagament pel Client, total o parcial, en la data de venciment pactada per a un o més enviaments de productes, TANATORI DE MASCOTES podrà suspendre o cancel·lar qualsevol tramesa o Contracte pendent, sense incórrer en responsabilitat per qualsevol dany o pèrdues, inclòs el lucre cessant, o danys per retard o pèrdua de producció ocasionats al Client. L'anterior facultat de TANATORI DE MASCOTES en cap cas alliberarà al Client de les seves obligacions contractuals amb relació als pagaments deguts i a la recepció de productes.

    9. Transport i despeses d’enviament 

L es despeses d'enviament i/o gestió no estan compresos en el preu i li seran mostrats al Client abans de finalitzar la seva compra, en funció de l'adreça d'enviament de cada comanda. El Client podrà seleccionar la modalitat d'enviament desitjada.

L'import del transport vindrà inclòs en la factura del Client, i determinat per les taules del nostre apartat de transport, que el Client pot calcular abans de finalitzar la seva compra.

Podrà escollir entre dos opcions:

    1. Recollida a la Clínica. 
    2. Enviament a la direcció facilitada en 48/72 hores

    10. Canvis,  Anul·lacions i desistiment de les comandes

Quan es realitza una comanda en línia o per correu, a més del benefici que suposa la nostra política que permet fer canvis o devolucions en un termini de 14 dies, també existeixen determinats drets com a consumidor. De conformitat amb la Directiva sobre els Drets del Consumidor (que substitueix al Reglament sobre Venda a Distància), si es decideix retornar tots els articles d'una comanda, TANATORI DE MASCOTES assumeix les despeses de franqueig estàndard i d'embalatge sempre que contactis via email en els 14 dies següents a la recepció de la teva comanda, per a informar sobre la voluntat de retornar-los.

Tot i això, TANATORI DE MASCOTES es reserva la possibilitat de no admetre certs canvis/devolucions o l’exercici del dret de desistiment en certes circunstancies recollides a la llei que per la naturalesa del servei i/o producte adquirit no sigui possible duur a terme aquest tipus de canvi o devolucions. (Per exemple: productes personalitzats, o productes que per motius d’higiene o salut no pugui ser retornats)

Per part seva, TANATORI DE MASCOTES no podrà substituir sense prèvia consulta al Client, un producte o model de producte. Si es donés el cas que per motius aliens a TANATORI DE MASCOTES, el subministrament de la comanda no fos possible, se li oferirà al Client la possibilitat de canviar-lo per un producte substitutiu de similars característiques donant dret a l'anul·lació de la comanda per part del Client.

En cas d'anul·lar una comanda una vegada ja s'ha confirmat i enviat, el Client haurà de fer-se càrrec de les despeses de transport i tramitació que hagi ocasionat.

En cas de desistiment, es realitzarà aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per a la transacció, tret que hagis disposat expressament el contrari. En qualsevol cas, no incorreràs en cap despesa a conseqüència del reemborsament.

Si us plau, segueix les Instruccions de devolució del producte indicades en aquest mateix document.

    11. Garantia dels productes

Tots els productes que embenem tenen una garantia completa de tres anys des de la data del lliurament (per als productes comprats amb posterioritat a gener de 2022, per als productes anteriors a l'entrada en vigor del Decret llei 7/2021, de 27 d'abril, la garantia continua sent de 2 anys) a aquest efecte, s'entendrà realitzada el lliurament en el dia que figuri en la factura o tiquet de compra, o en l'albarà de lliurament corresponent si aquest fos posterior. En la garantia de dos anys no s'inclouen deficiències ocasionades per negligències, cops, ús incorrecte o manipulacions indegudes, tensió no idònia, instal·lacions incorrectes no efectuades per Serveis Tècnics autoritzats quan escaigui, etc., ni materials que estiguin desgastats per l'ús.

 

Excepte prova en contra, es presumirà que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis mesos posteriors al lliurament del producte, sigui aquest nou o de segona mà, ja existien quan el producte es va lliurar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del producte o l'índole de la falta de conformitat.

En cas de falta de conformitat de les especificacions del producte amb les indicades pel fabricant o reclamacions per defectes o vicis manifestos en els materials o mà d'obra, qualitat, quantitat o altres, el Client haurà de comunicar-l'hi per escrit a TANATORI DE MASCOTES, per mitjà que deixi constància de la seva recepció.

La garantia quedarà invàlida sota les següents circumstàncies: Cops i/o transport inadequat, manipulació de qualsevol precinte o etiqueta d'identificació / control, culpa o negligència del Client o tercer, o desgast normal per l'ús, danys deguts a fenòmens o catàstrofes naturals com a tempestats, inundacions, llamps, terratrèmols, incendis, etc. A més, la garantia perdrà el seu valor:

- Si es modifiquen, alteren o substitueixen alguns de les dades de la mateixa o del justificant de compra.

- Si es manipula o repara tant el número identificatiu com el propi aparell garantit sense coneixement del Servei Tècnic.

- Si manca de la factura de compra.

En cas de disconformitat per qualsevol causa amb el producte rebut, se li reconeix el dret a la reparació o substitució del producte. Per a realitzar la devolució d'una comanda, aquest haurà de trobar-se en perfectes condicions i anar acompanyat de la factura de compra. TANATORI DE MASCOTES li permet canviar la talla de l'article adquirit o retornar-lo, en un termini de trenta (30) dies, a comptar des de la data de la seva recepció, sempre que la peça no hagi estat usada o danyada. Per motius d'higiene, la roba interior i els articles de bany poden portar un dispositiu de protecció que evita que puguin ser provats o usats. Si desitja retornar aquest tipus d'articles, és imprescindible que els mateixos conservin l'etiqueta i el dispositiu de protecció en cas de portar-los. En aquells supòsits que justifiquin l'aplicació de la garantia, s'optarà per la reparació, substitució de l'article, rebaixa o devolució, en els termes legalment establerts.

Per a dur a terme les reparacions TANATORI DE MASCOTES podrà reemplaçar el producte segons estimi oportú, així com optar per reemborsar l'import del producte al client si la reparació o substitució no fos possible. No s'admetrà el canvi d'un model per un altre diferent, només pot canviar-se la talla. Per a canviar un article per un altre, s'haurà de procedir a la seva devolució i a la realització d'una nova compra.

 

Una vegada rebut/s el/els productes, TANATORI DE MASCOTES verificarà que estiguin en bon estat i procedirà a enviar la talla requerida si s'hagués sol·licitat un canvi o procedirà al reemborsament de l'import en el mateix mètode de pagament utilitzat en la compra en cas de devolució. El termini per al reemborsament pot oscil·lar entre 5 i 12 dies laborables des que la devolució és rebuda en els nostres centres de distribució.

No s'acceptarà cap devolució que no compleixi les condicions anteriorment exposades. No s'accepten devolucions d'aquells articles que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintados després del lliurament.

La responsabilitat total de TANATORI DE MASCOTES, per qualssevol conceptes, no excedirà, en cap cas, del valor total de la mercaderia defectuosa subministrada. TANATORI DE MASCOTES no serà, en cap cas, fora del que es preveu en la present clàusula, responsable de qualssevol danys i perjudicis, especialment del lucre cessant, o danys i perjudicis per resultats previstos, retard o pèrdua de producció. Les indemnitzacions previstes en la present clàusula exclouran qualsevol altra indemnització en virtut de defectes o faltes de qualitat o quantitat.

TANATORI DE MASCOTES té la responsabilitat de facilitar en el moment de la venda del producte la documentació necessària per a gestionar qualsevol tipus d'incidència RMA.

    12. Notificacions

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin d'efectuar per les parts en relació amb les presents Condicions Generals, s'hauran de fer per escrit i s'entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat lliurades en mà o bé remeses per correu ordinari al domicili de l'altra part o al correu electrònic d'aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l'altra.

    13. Nul·litat i ineficiència de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part d'aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

    14. Resolució alternativa de litigis.

Si té un conflicte amb un consumidor i vol evitar anar als tribunals, la resolució alternativa de litigis en pot ser una bona opció. Normalment és més ràpida, senzilla i barata que un procediment judicial. Engloba totes les maneres diferents de resoldre una reclamació sense recórrer a un tribunal: "mediació, "conciliació", "arbitratge", "defensor del consumidor", "oficina de reclamacions", etc.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/alternative-dispute-resolution-consumers_en 

Departament de Consum de la Generalitat de Catalunya: l'usuari/ consumidor també pot accedir mitjançant l'enllaç per a la resolució de litigis de manera alternativa, accedint al següent enllaç.

http://consum.gencat.cat/ca/el-consum/despres-de-la-compra/reclamacions/ 

    15. Resolució de litigis en línia.

Aquesta plataforma només és vàlida per a litigis entre empreses i consumidors.

Si té un conflicte amb un consumidor sobre una compra en línia i vol evitar un procediment judicial, la plataforma de resolució de litigis en línia pot ser l'eina adequada per a trobar una solució ràpida i econòmica. Pot utilitzar-la vostè per a formular una reclamació contra un client (per exemple, per impagament) o el client per a formular una reclamació contra vostè.

Si té una empresa en línia ha de proporcionar un enllaç directe a la plataforma de RLL des del seu web. La seva adreça de correu electrònic també ha d'estar clarament indicada en la pàgina web.

Quan tingui l'obligació (per llei, afiliació o contracte) de recórrer a un organisme de resolució de litigis específic, deurà:

-comunicar als consumidors, a través de la seva pàgina web, l'organisme de resolució de litigis i incloure'l en el plec de condicions 

-informar els consumidors sobre la plataforma RLL en el plec de condicions i en les ofertes enviades per correu electrònic.

https://europa.eu/youreurope/promo/odr-banners/index_en.htm  

    16. Legislació aplicable

Les compravendes realitzades en TANATORI DE MASCOTES se sotmeten a la legislació espanyola.

Les presents Condicions Generals de la Contractació es troben sotmeses, entre d'altres, a la següent Normativa:

- Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista ( "LOCM").

- Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de contractació ( "LCGC").

- Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre ( "TRLGDCU").

- Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic ( "LSSICE").

- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. ( "LOPD-GDD").

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE.

Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de TANATORI DE MASCOTES.

 

Les presents condicions generals de contractació es troben actualitzades a maig de 2022.