Urna Mini M4

Urna mini per a animals de petit tamany. Es pot fer servir també com a reliquiari. Capacitat: 250cc. Mides: 12 x 6,5 x 12 cm.

 

Urna Mini M4