Urna Mini M2

Urna mini per a animals de petit tamany. Es pot fer servir també com a reliquiari. Capacitat: 250cc. Mides: 13,5 x 8 x 7,5 cm.

 

Urna Mini M2