Urnes estàndard

S3 SCATTER TUBE

Inclòs en el preu de la incineració.

Dissenyada per l'espargiment de les cendres o per ser enterrada.

0,4 L  13,4 x 7,5 ø cm
0,7 L  22,5 x 7,5 ø cm
1,8 L  25 x 11 ø cm