SHELBY

01/07/2024

Shelby
14/12/2018 - 28/06/2024
El nostre nen estimat, sempre hi seràs als nostres cors, ara, en el cel hi ha un nou estel brillant, té la teva noble i dolça anima.