RUDYCAT

25/03/2024

'RUDY Vas ser el millar gat del món I sempre t’estimaré el meu nen DEP RIP I LOVE YOU ‘