NEO

04/10/2021

Estimat Neo, si es pogués mai haber repressentat la bondat i la innocència en un animal, la natura t'hauria agafat com a model. Eres tendre i, quelcom extrany en un gat, empàtic. Mai podré deixar d'estimar-te.