KITTY

30/05/2023

No tinc paraules per agrairte com has sigut amb mi ni per dir el que te estimat i t'estimare tota la meva vida, encara que se que tu m'has estimat a mi molt mes. Gracies filleta meva, Gracies Kitty.
El papa.