HARLEY I DAMM

24/01/2024

HARLEY

4art.Aniversari de un esser que va marxar feliçment hem las ales ben esteses per transformarse en una estrella brillant i eterna.

“PICHURRINA” SEMPRE SERAS RECORDADA I ESTIMADA

13/01/2020---------13/01/2024

 

DAMM

6er.Aniversari de una estrella que va marxar cap el Regne del Cel com una llum que es va encendra i ja es eterna per sempre.

“PRINCESA” SEMPRE ESTARAS EN ELS NOSTRES CORS I SEMPRE SERAS ESTIMADA.

23/01/2018--------23/01/2024