Urna Porta Fotos

UFB3 MULTIFRAME

Marc de fotos que conté les cendres dins la seva pròpia estructura.


1,65 L 19,5 x 49 cm