Urna Porta Fotos

UFB2 FOTO FRAME

Marc de fotos que conté cendres dins de la pròpia estructura.

0,95L 29 x 23,5 x 5 cm