Urna Porta Fotos

UFB2 Foto Frame

Marc de fotos que conté cendres dins de la pròpia estructura.

0,95L: 29x23,5x5 cm, 85€

 

Veure més Urna Porta Fotos