NENA

24/08/2021

Nena,has sigut la meva companya durant 16 anys

Independent un xic arisca pero sempre pendent de mi

Bona companya dels teus companys de convivencia,amistosa pero reservada amb els estranys

Sempre estaras en la meva memoria